by

Blekok Sawah

JUNED kelingan waktu cilik ana tembang dolanan. “Blekok kawanan, durung adus pupuran. Tenang aja nangis, bapanira lagi ngobeng. Ngobeng ning Dremayu, baren balik olih yuyu. Yuyu manjing leng, wong ayu bokonge boleng….,” Juned nyoba nembangaken syair dolanan waktu cilik.   

“Bahlul ente Ned, ari nembang dolanan bli apa-apa, tapi aja madani wong ayu, masa wong ayu bokonge boleng..?!” jare Bos Bewok.  

 “Kayae blekok pupuran sih, blekok kang bisa kanggo mbaturi ngopi ya Bos?” jare Juned.  

 “Yuh badekan Bos, kenangapa ari blekok sawah yen lagi ngantuk tah nglamun sikile nggantung siji ?” Jare Juned.

“Ya wis biasae mengkonon,”   

“Wis seng bae ya. Soale lamun sikile nggantung kabeh ya blekoke tiba….,” jare Juned. 

“Embuhlah, badekane karep dewek bae !” Bos Bewok sewot.

“ Xix xix xix…..!!!” Juned ngikik. (Mama Ilik) 

Comment

News Feed