by

Wedi Batal

APIN ponakane Juned kang masih sekolah ning SD rada angel nguruse. Waktu guru nerangaken sejarah, deweke malah nggambar kang ora-ora. 

“Vita, coba pahlawan wadon saking Aceh kang dikubur ning Sumedang kuh sapa ?” takone Bu Guru.

“Cut Nyak Dien ….,” jawab Vita, Bu Guru mantuk endase tanda jawaban bener.

“Apin, coba cerita singkat perlawanan Cut Nyak Dien ning penjajah ? Aja meneng bae gage cerita !” jare Bu Guru.

“Dudu kula ora bisa Bu, tapi jare  Pak Ustad nyritanang wong kang wis tinggal dunya kuh ora olih, apa maning sekiyen lagi puasa…kula wedi batal  Bu,” jare Udin.

“Lha…alesan bae….?!” jare Bu Guru.

“Hah hah hah hah…..!!” batur sekelas Udin pada nggeguyu. (Mama Ilik)

Comment

News Feed