by

Gembleng Tapi Geseng

DARMUD kang bocah kampung ora lokan dolan ning kota, pas marani kota metropolitan matae jelalatan.

“Wong kota kuh goblog-goblog pisan, weruh ‘open’ malah pada manjing, ora watir pada geseng,’ jare Juned waktu ndeleng ana tulisan “open” ning salah siji bank.

Ora suwe ana wadon gembleng rambute dawa. “Mbak, aja manjing ‘open’…! ” Jare Darmud.

“Mud, ente lagi apa ?” Takone Juned.

“Kuh, Ned, tek pai weruh ora percaya, gembleng-gembleng jeh manjing open ya rambut karo kulite geseng…ireng….!!” Jare Darmud waktu deleng wadon rambute kriting kulite ireng metu seng bank.

“Ente kang degleng ! ‘Open’ kuh maksude buka, dudu open pemanggang !” Jare Juned.

‘Ooo….??!” Darmud nembe paham. (Mama Ilik)

Comment

News Feed