by

Kumis Jeh Abang

E’SUK-e’suk, June’d wis ngulati Bos Be’wok, tapi  sampe’ teka ning pojok – pojok mung ketemue’ si Embok.

Ora suwe’, Bi Suminih karo anak-anake’ teka, tapi Bos Be’wok laka. ”Bos Bewok mendi Mih ?”

“Lunga seng e’suk ngomonge’ olahraga tapi  sampe’ sekiyen durung teka,”

“Wah….Bos Bewok dawa umur kuh Mih, nembe’ diomongnang langsung teka,”

“Ma…..kumise’ abang sih kenang apa ?!” takone’ Bi Suminih.

“Anu….anu…..Mih, mau ana batur kang nraktir KFC, kenang saos…?!”

“Waduh Ned ….. anne’ ampir keweruan …!” jare Bos Bewok kang dikintil June’d ning buri.

“Ooo bener kayae’ sih  ‘saos abang’ alias be’nge’s de’ke’ndrang ‘Kuning Fresh Cantik (KFC), tapi kang mura-an dadi nempe’l ning kumis,” jare’ June’d.

“Aja melung-melung, bahlul…..?!” Bos Bewok sewot.(Mama Ilik)

Comment

News Feed