Murid Cerdas

BU Guru Ani nembe ngajar ning salah siji SD tempat kacung Udin, ponakane Juned...